DMCA

Denna onlinekälla tophairstyletrend respekterar andras immateriella rättigheter och förväntar sig att användare gör detsamma. Och “inaktivera denna online-resurspolicy, under lämpliga omständigheter och efter eget gottfinnande och / eller avsluta konton för användare som upprepade gånger kränker eller upprepade gånger anklagas för att kränka andras upphovsrätt eller immateriella rättigheter.
I enlighet med Digital Millennium Copyright Act 1998 är texten tillgänglig på U.S. Copyright Office. på http://www.copyright.gov/legislation/dmca.pdf att denna onlinekälla uppfyller kraven för intrång i upphovsrätten. via denna online källsida (“sajt”), som rapporterats till fabrikschefen, identifierad i följande meddelande.
Om du är upphovsrättsinnehavare eller auktoriserad att agera för en persons räkning eller erkänna den exklusiva rätten att handla under upphovsrätt, rapportera påstådd intrång i upphovsrätten på eller genom webbplatsen genom att göra DMCA-meddelande påstådda överträdelser och ge det till chefen. Efter mottagandet av anmälan, såsom förklarats nedan, anser chefen att vidta åtgärderna, efter eget gottfinnande, lämpliga, inklusive utnämningen av material från den omtvistade platsen. DMCA-rapport om påstådda överträdelser.
Du kan göra det snabbt via vår e-post: watchdogsecurity.online