Ett utmanat Sverige ladda ner ebok gratis

Ett utmanat Sverige (e-bok) av Svenskt Näringsl

Ett utmanat Sverige ladda ner en bok pdf, epub, mobi

Bokinformation Ett utmanat Sverige den Svenskt Näringsliv

  • Bokens titel: Svenskt Näringsliv
  • Bokförfattare: Svenskt Näringsliv
  • Bokspråk: Svenska
  • Bokens publiceringsdatum: Svenskt Näringsliv
  • Genre böcker: Samhälle Och Politik
  • ISBN: 9789177730590
  • Tillgängliga filer: ett-utmanat-sverige_svenskt-naeringsliv.pdf, ett-utmanat-sverige_svenskt-naeringsliv.epub, ett-utmanat-sverige_svenskt-naeringsliv.mobi
  • Villkor för nedladdning av denna bok: Gratis ebok
  • Hur man laddar ner en bok: länkar för att ladda ner boken Ett utmanat Sverige längst ner på sidan

Länkar för att ladda ner boken Ett utmanat Sverige den Svenskt Näringsliv

Sammanfattning av e-boken Ett utmanat Sverige den Svenskt Näringsliv

Detta är den andra rapporten i serien ”Ett Utmanat Sverige”. Regelkrångel kommer högt upp på listan över vad företag önskar för politiska förändringar. I en ny mätning svarar 44 procent av Svenskt Näringslivs medlemsföretag att de upplever stor eller mycket stor regelbörda och 64 procent anser att det har blivit sämre de senaste två åren. Sverige kommer också dåligt ut OECD:s mätningar av hur länder arbetar med regelförenklingsfrågan.

Ett stort problem är att Sverige inte arbetar systematiskt med frågan. Till exempel görs det för sällan konsekvensutredningar och de som görs håller ofta låg kvalitet.

Rapporten skisserar reformer för en förnyad politisk beslutsprocess för lagar och förordningar/föreskrifter som berör företag. Ett av förslagen är att låta Regelrådet bli en självständig myndighet med stärkt mandat. Regelrådet föreslås få rätt att återremittera undermåliga konsekvensutredningar och att förses med en stoppfunktion så att beslutsprocessen stoppas om det inte finns en godkänd konsekvensutredning.

Två andra förslag är att så kallade ”solnedgångsklausuler” (lagar som upphör att gälla om inte nytt aktivt beslut tas) och modeller av typen ”en in en ut” införs.

Föreningen Svenskt Näringsliv är företagens företrädare i Sverige. Vårt långsiktiga mål är att Sverige ska återta en tätposition i den internationella välståndsligan. En position som innebär att vi får större möjligheter att ständigt utveckla och förbättra samhället vi lever i.
För att uppnå detta behövs en bred intressegemenskap kring värdet av företagande och företagsamhet. Vårt uppdrag är att öka förståelsen för företagens verklighet och att verka för att alla företag i Sverige ska ha bästa möjliga villkor för att verka och växa. Vi vill att alla ska ha kunskap om vad det innebär och även ha chansen att starta och driva företag.
Företagande är ett allmänintresse och inte ett särintresse. Utan framgångsrika företag kan den svenska välfärden inte tryggas eller vidareutvecklas. En välfärd som används för att betala för den skola, vård och omsorg som vi alla i svenska samhället får ta del av.

Ladda ner Ett utmanat Sverige en ebok i pdf-format, epub, mobi. Den genomsnittliga kostnaden för en ebok Ett utmanat Sverige är Gratis

(0)

Detta är den andra rapporten i serien ”Ett Utmanat Sverige”. Regelkrångel kommer högt upp på listan över vad företag önskar för politiska förändringar. I en ny mätning svarar 44 procent av Svenskt Näringslivs medlemsföretag att de upplever stor eller mycket stor…


Gratis

Undertext
Lättare regelbörda för näringslivet – en förnyad politisk beslutsprocess
Författare

Svenskt Näringsliv (författare)
Utgiven
27 mars 2017
Genrer

Samhälle Och Politik, Fackböcker

Språk
Swedish
Format
epub
Kopieringsskydd
Vattenmärkt
ISBN
9789177730590