SFS Register ladda ner bok online

SFS Register (e-bok) av Björn Forssén

SFS Register ladda ner en bok pdf, epub, mobi

Bokinformation SFS Register den Björn Forssén

  • Bokens titel: Björn Forssén
  • Bokförfattare: Björn Forssén
  • Bokspråk: Svenska
  • Bokens publiceringsdatum: 3 december 2018
  • Genre böcker: Ekonomi Och Ledarskap
  • ISBN: 9789176152836
  • Tillgängliga filer: sfs-register_bjoern-forssen.pdf, sfs-register_bjoern-forssen.epub, sfs-register_bjoern-forssen.mobi
  • Villkor för nedladdning av denna bok: Gratis ebok
  • Hur man laddar ner en bok: länkar för att ladda ner boken SFS Register längst ner på sidan

Länkar för att ladda ner boken SFS Register den Björn Forssén

Sammanfattning av e-boken SFS Register den Björn Forssén

SFS-register över beskattningsförfarande och förvaltningsprocess innehåller ett historiskt register över SFS och förarbeten avseende författningar om beskattningsförfarandet och förvaltningsprocessen i Sverige. Registret sträcker sig från 1950-talet till och med SFS 2018:1385, som är senaste ändrings-SFS beträffande skatteförfarandelagen (2011:1244). Författaren har tänkt sig att bokens register ska stimulera akademiker verksamma inom skatterätten till forskning beträffande frågor om beskattningsförfarandet, men att det givetvis också ska vara till nytta för praktiker, såsom domare och processförare verksamma på skatteområdet samt handläggare inom Skatteverket.

 

SFS-registret i denna bok omfattar gällande författningar avseende beskattningsförfarandet och upphävda författningar på området. Författningarna anges med deras nummer enligt svensk författningssamling (SFS). Dessutom upptar registret de till respektive SFS-nr hörande förarbetena, med begränsning till Regeringens propositioner och Riksdagsutskottens betänkanden samt, i förekommande fall, EU-rättsakter. Bokens SFS-register omfattar skatteförfarandelagen (2011:1244), mervärdesskattelagen (1994:200), lagen (2011:1245) om särskilda ordningar för mervärdesskatt för telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster, tullagen (2016:253), de till dem hörande förordningarna, lag (2000:1219) om internationellt tullsamarbete, lag (1994:1547) om tullfrihet m.m. och lag (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m. och lagar och förordningar som är föregångare till dessa författningar samt förordning (1957:515) om fullgörande av deklarationsskyldighet för staten, landsting, kommun, m.m. och lag (1973:980) om transport, förvaring och förstöring av införselreglerade varor, m.m. SFS-registret omfattar även förvaltningslagen (2017:900), dess föregångare förvaltningslagen (1986:223), och förvaltningsprocesslagen (1971:291). Källan till uppgifterna i bokens SFS-register är Regeringskansliets rättsdatabaser (www.regeringen.se). Därmed är SFS-registret tämligen omfattande historiskt sett från 1950-talet till nutid. Beträffande mervärdesskattelagen och tullsystemet omfattar registret inte bara SFS-nr för förfaranderegler, utan även för materiella bestämmelser.

 

Författaren avslutar med att boken inte är uttömmande, men den ska ge en god historisk ”SFS-överblick” i förevarande hänseenden. Eftersom den är tillräckligt komplicerad, har han under ÖVERSIKT infogat en schematisk, historisk guide till bokens SFS-register.

 

Info om denna bok och andra böcker om skatterätt från författaren finns på Pedagogiskt Forum Skatt (PFS), se www.forssen.com

 

Björn Forssén är juris doktor och ledamot av Sveriges advokatsamfund samt medlem i Sveriges Läromedelsförfattares Förbund

Ladda ner SFS Register en ebok i pdf-format, epub, mobi. Den genomsnittliga kostnaden för en ebok SFS Register är 445 kr. Här kan du ladda ner boken gratis pdf, epub och mobi. Använd följande länkar för att ladda ner SFS Register en ebok i pdf-, epub- och mobi-format.

SFS Register pdf, epub, mobi – en av de bästa böckerna på svenska. Vår webbplats innehåller de mest intressanta böcker som du kan ladda ner i pdf-, epub- och mobi-format. Du kan hitta listan över webbplatser ovan för att lära dig mer om boken SFS Register.

SFS Register (e-bok) av Björn Forssén!—REGISTRERA DIG—!

Populära sökningar: SFS Register pdf, ladda ner SFS Register pdf, ladda ner en SFS Register ebok pdf, SFS Register bok i pdf-format, gratis SFS Register bok att ladda ner, fri SFS Register bok i pdf-format, SFS Register boken kan läsas online, var kan jag ladda ner boken SFS Register pdf? Hur laddar jag ner en SFS Register bok i PDF-format? Var kan jag ladda ner SFS Register gratis? Hur laddar jag ner en SFS Register bok gratis? ladda ner SFS Register epub, ladda ner en SFS Register ebok epub, SFS Register bok i epub-format, fri SFS Register bok i pdf-format, var kan jag ladda ner boken SFS Register epub? Hur laddar jag ner en SFS Register bok i epub-format? SFS Register mobi, ladda ner SFS Register mobi, ladda ner en SFS Register ebok mobi, SFS Register bok i mobi-format, gratis SFS Register bok i mobi-format, var kan jag ladda ner boken SFS Register mobi? Hur laddar jag ner en SFS Register bok i mobilformat? Var att ladda ner SFS Register den Björn Forssén fri? Hur man laddar ner en SFS Register den Björn Forssén ebok gratis?

Leave a Reply